Burgerakkoord Sluis getekend

Op zaterdag 8 juli was de Burgerraad, de afsluiting van de G1000Sluis. Hoewel het een warme en benauwde dag was, kwamen er ruim 80 deelnemers naar Het Zwin College in Oostburg om daar samen te besluiten wat er in het Burgerakkoord zou komen. Het Burgerakkoord vormt het antwoord van de gemeenschap op de vraag: ‘Hoe wordt de gemeente Sluis duurzaam?’.

Lees hier wat er voorafging.

Deelnemers Burgerberaad G1000Sluis

Het programma begon ’s ochtends met een korte dialoogronde in de aula van de school, om in de stemming te komen en om nog één keer op het scherm te brengen wat de deelnemers samen belangrijk vonden rond het onderwerp duurzaamheid. Daarna begonnen de presentaties: deelnemers presenteerden de voorstellen die ze in hun Werkplaatsen hadden voorbereid.

De presentaties waren in drie lokalen, er waren er elke ronde drie tegelijk. In elk lokaal zat een panel van vooraf gebriefte mensen, die na elke presentatie verhelderende vragen stelden. Eén panel bestond uit burgers, één uit professionals, en één uit lokale politici. De negen Werkplaatsen presenteerden hun voorstellen dus drie keer, eenmaal voor elk panel. Voor de lunch kwamen alle Werkplaatsen twee keer aan de beurt. Na de lunch waren er nog drie ronden, waarin de presenterende deelnemers elk nog één keer aan de bak moesten.

De lokalen werden alsmaar broeieriger, van de hitte en van de serieuze gesprekken die er waren. Maar de Werkplaatsen die presenteerden, werden daar steeds handiger in en stonden ook bij hun derde presentatie nog vol vuur hun beslispunten uit te leggen. De deelnemers in het publiek waren ook volhardend en probeerden te zorgen dat ze vóór het stemmen over de voorstellen het verhaal van elke Werkplaats hadden gehoord.

Om half drie was iedereen klaar met presenteren en klaar om te gaan stemmen over de beslispunten (het voorstel van elke Werkplaats bestond uit meerdere punten die één voor één in stemming werden gebracht). De moderator droeg de leiding over aan een presidium, voorgezeten door Marga Vermue, de burgemeester van Sluis. De bedoeling was dat er vervolgens met behulp van telefoons en tablets gestemd zou gaan worden door de 76 stemgerechtigde deelnemers in de zaal.

Maar de techniek besloot anders. Er zat te veel vertraging in het systeem om tot een overzichtelijke stemming te komen. De organisator bood de deelnemers aan om met petjes te stemmen, maar deelnemers lieten weten dat ze het stemgeheim belangrijk vonden. In overleg met de zaal besloot de voorzitter dat het stemmen schriftelijk zou gaan. De deelnemers gaven bij elk beslispunt aan of ze er voor of tegen waren; ze konden ook blanco stemmen. Nadat alle 49 beslispunten waren voorgelezen en deelnemers hun stemmen hadden uitgebracht, verzamelde de organisator alle stemformulieren om de telling te gaan uitvoeren.

Dankzij de hulp van meerdere deelnemers die zich als vrijwilliger hadden aangemeld was die onvoorziene klus in een uurtje geklaard. Om het wachten te verzachten, werden er in de aula alvast hapjes en drankjes uitgedeeld, en konden deelnemers live kijken naar de ontknoping van de Touretappe naar Limoges.

Het presidium nam opnieuw plaats om de uitkomsten van de telling te presenteren. De voorzittershamer was inmiddels overgenomen door loco-burgemeester Cees Liefting, want de burgemeester had verplichtingen elders. Met de zaal nam hij de resultaten door: bijna alle voorstellen waren aangenomen; slechts twee voorstellen hadden minder dan 39 stemmen vóór gekregen. Met instemming van de zaal – bijna iedereen was gebleven voor de uitslag – stelde de voorzitter het Burgerakkoord ‘Sluis Duurzaam’ vast.

Om het feestelijke moment te markeren, kregen alle aanwezigen een glaasje bubbels (zonder alcohol). Alle deelnemers zetten hun handtekening onder het Burgerakkoord en er werd een feestelijke groepsfoto gemaakt. De inwoners van Sluis hebben een Burgerakkoord! Een belangrijke stap naar het duurzaam maken van hun gemeente.

Ongeveer 25 van de deelnemers hebben zich aangemeld om in de Monitor/Klankbordgroep te gaan. Die groep komt eind augustus voor het eerst bij elkaar en gaat, namens alle deelnemers van de G1000Sluis zorgen dat het Burgerakkoord zo goed mogelijk kan worden gerealiseerd.

© G1000Sluis2024