De derde en laatste fysieke bijeenkomst van het Burgerforum van de G1000Sluis is het Werkatelier. Het vond op dinsdagavond 6 juni plaats in het gemeentehuis van Sluis in Oostburg. De 65 aanwezige deelnemers werkten daar verder aan hun gezamenlijke antwoorden op de vraag: ‘Hoe wordt de gemeente Sluis duurzaam?’.

Het Werkatelier geeft de deelnemers de kans om in hun Werkplaatsen hun voorstellen voor de Burgerraad uit te werken. De voorstellen zijn het resultaat van een proces waarin de deelnemers stap voor stap de onderwerpen van de Burgertop zijn gaan uitwerken tot concrete voorstellen waarover alle deelnemers bij de Burgerraad hun stem gaan uitbrengen. Bij de vorige bijeenkomst, het Inspiratiecarrousel, hebben ze inbreng van professionals en ervaringsdeskundigen verzameld. Alle inbreng en ideeën worden in het Werkatelier samengebracht tot één voorstel per Werkplaats.

De moderator gaf om te beginnen een indruk van hoe de Burgerraad op 8 juli eruit zal zien, en wat er van de Werkplaatsen verwacht wordt. Daarna verspreidden de Werkplaatsen zich door het gemeentehuis, om elk in een eigen ruimte verder te gaan met het ontwikkelen van hun voorstellen.

Als de deelnemers dat wilden, kon een Werkplaats de assistentie inroepen van een facilitator van G1000.nu, een professional die kan helpen met het groepsproces. Diverse Werkplaatsen hebben een facilitator aan tafel gehad. Ook waren er ‘meelezers’ beschikbaar voor de Werkplaatsen: ambtenaren die met de deelnemers meedachten over hoe de voorstellen en beslispunten waren verwoord – of ze ook zo werden begrepen zoals de deelnemers ze bedoelden. De meelezers hebben een drukke avond gehad.

De afsluitende borrel was al ruim onderweg toen de laatste deelnemers hun werkruimtes verlieten. In de komende weken leggen ze de laatste hand aan hun voorstellen en hun presentaties, die begin juli allemaal op de website van de G1000Sluis te bekijken zullen zijn.

Op zaterdag 8 juli is de Burgerraad [link naar pagina Burgerraad]. Dan worden de voorstellen gepresenteerd en stemmen alle deelnemers van de G1000Sluis per voorstel over de beslispunten. De beslispunten die door de Burgerraad worden aangenomen, vormen samen het Burgerakkoord Sluis Duurzaam.