Dinsdagavond 25 april was de tweede bijeenkomst van de G1000Sluis. Tien dagen eerder was het Burgerberaad met 175 deelnemers van start gegaan. Dat was de Burgertop. Daar hebben de deelnemers met elkaar bepaald welke onderwerpen er belangrijk zijn voor het duurzaam maken van hun gemeente. Wie dat wilde, kon zich aanmelden voor het Burgerforum: een serie bijeenkomsten waarin de deelnemers in groepen die onderwerpen verder uitwerken. Dit was de eerste daarvan, de ‘kick-off’ van het Burgerforum.

De kick-off was bij Het Zwin College in Oostburg. Er waren ongeveer 90 deelnemers aanwezig. De avond begon met uitleg over hoe het Burgerforum werkt. Tussen eind april en half juni zijn er drie fysieke bijeenkomsten en drie online-sessies. De deelnemers vormen Werkplaatsen – groepen die elk aan de slag gaan met een specifiek onderwerp. De Werkplaatsen werken het onderwerp verder uit, gaan op zoek naar kennis en inspiratie, en presenteren uiteindelijk een voorstel voor het Burgerakkoord. De voorstellen van de Werkplaatsen komen alleen in het Burgerakkoord als de meerderheid van (alle) deelnemers van de G1000Sluis ermee instemt.

Lees hier meer over het proces van de G1000Sluis.

Shoppen van de waslijn

Na de inleiding van de moderator kwamen de deelnemers in beweging. Alle 22 ideeën die waren ontstaan bij de Burgertop hingen als grote posters aan een ‘waslijn’ in de aula van Het Zwin College. Aan de deelnemers de taak om op zoek te gaan naar ideeën waaraan ze verder wilden werken, in een groep met andere deelnemers. Als deelnemer kon je een poster van de waslijn halen en die meenemen naar een tafel. Anderen die ook met dat idee aan de slag wilden, konden er dan bij komen staan. Zo begon het vormen van de Werkplaatsen.

Deelnemers konden ook meerdere posters meenemen naar één tafel, zo kon een Werkplaats ideeën die goed bij elkaar pasten adopteren. Sommige Werkplaatsen hielden het bij één idee van de Burgertop (één poster); andere Werkplaatsen namen er wel drie of zelfs vijf mee van de waslijn.

Uiteindelijk hebben de deelnemers tien Werkplaatsen gevormd. Toen die allemaal compleet waren, ging elke Werkplaats naar een eigen lokaal in het schoolgebouw. Daar hadden ze tijd om verder kennis te maken en om samen te bespreken hoe ze de ideeën van de Burgertop willen gaan uitwerken tot voorstellen om te presenteren bij de Burgerraad op 8 juli.

De Werkplaatsen die de deelnemers hebben gevormd:

1. Genuanceerde langetermijnvisie op duurzaamheid
2. Samen voor duurzaam
3. Zelfvoorzienend en betaalbaar groen
4. Duurzame energievoorziening voor iedereen
5. Bewustwording door verleiding
6. Leefbaar Sluis
7. Aantrekkelijke leefomgeving
8. Mobiliteit
9. Consuminderen
10. Leefbaar Sluis voor iedereen

Kennis en inspiratie

De volgende stap voor de Werkplaatsen is om extra kennis en inspiratie in te winnen, van buiten (want er is onder de deelnemers natuurlijk al volop kennis en inspiratie). Daarom hebben de Werkplaatsen nagedacht op welke vragen ze antwoorden nodig hebben, of simpelweg van welke persoon of organisatie ze meer willen horen over hun onderwerp. G1000.nu gaat samen met de gemeente Sluis aan de slag met het vinden van deze ‘inspiratoren’ voor de volgende bijeenkomst – die is op dinsdag 16 mei.

De Werkplaatsen hebben de Kick-off ook gebruikt om zichzelf een beetje te organiseren. Elke Werkplaats heeft een of meerdere ’Schakelaars’ aangewezen. Dat zijn deelnemers die namens de Werkplaats het contact onderhouden met de organisatoren en met andere Werkplaatsen.

Volgende bijeenkomsten

De volgende bijeenkomst van het Burgerforum is online. Dat is op dinsdagavond 9 mei. Alle deelnemers die meedoen aan de forumfase van de G1000Sluis zijn daar welkom – ook als je nog geen lid bent van een Werkplaats. We beginnen om 20.00 uur. We gebruiken Zoom voor de online-bijeenkomst.

Fysiek komt het Burgerforum op 16 mei weer bij elkaar. Dat gaat gebeuren in Het Zwin College in Oostburg om 19.30 uur. De koffie staat klaar om 19.00 uur.