Hoe werkt de loting?

Loting bepaalt wie er meedoet aan het Burgerberaad G1000Sluis. Alle inwoners van 16 jaar of ouder maken kans.

Eerste loting: 10 duizend adressen

Half februari 2023 hebben we samen met de gemeente Sluis de eerste loting gedaan. Uit de gemeentelijke administratiezijn er willekeurig tienduizend personen in de gemeente Sluis geselecteerd. Bij al die mensen is er rond 4 maart een brief bezorgd. De brief was een uitnodiging voor één inwoner om zich aan te melden voor de G1000Sluis.

Aanmeldingen

Tussen 4 maart en ___ april hebben meer dan ____ inwoners zich aangemeld voor het Burgerberaad. Bij het aanmelden hebben zij vragen beantwoord over zichzelf. Bijvoorbeeld over hun leeftijd, gender, woonplaats en het soort opleiding dat zij hebben gedaan.

Tweede loting: 360 inwoners inloten

Vooraf hadden we al duidelijk gemaakt dat er 320 ingelote inwoners konden meedoen aan de G1000Sluis. Die moesten we dus uit de ruim ____ aanmeldingen loten.

Bij de tweede loting hebben we de informatie uit de aanmeldingen gebruikt om te zorgen voor een zo divers mogelijke groep deelnemers voor het Burgerberaad. We hebben gekeken naar cijfers over de bevolking van de gemeente Sluis en vervolgens geprobeerd om te zorgen dat de opbouw van de groep deelnemers er ongeveer hetzelfde zou uitzien. Dat betekent bijvoorbeeld dat we ongeveer evenveel mannen als vrouwen inloten. En dat één op de acht mensen die is ingeloot thuis een andere taal spreekt dan Nederlands. Zo zijn we voor verschillende kenmerken op zoek gegaan naar een verdeling die lijkt op die van de hele bevolking van Sluis.

Door onafhankelijke specialisten

Een team van onafhankelijke specialisten, de Sortition Foundation in Cambridge (Engeland), heeft de tweede loting gedaan. Ze hebben dat met een lijst gedaan zonder namen en contactgegevens. Het computermodel dat ze gebruiken, zorgt dat de kenmerken van de ingelote inwoners zo dicht mogelijk liggen bij die van de bevolking van de gemeente Sluis. Het resultaat is een lijst met ingelote inwoners. Het is op deze manier gelukt om een heel diverse groep inwoners samen te stellen.

Wat gebeurt er na de loting?

De inwoners die zijn ingeloot hebben op  ____DAtum__ bericht gekregen per e-mail dat ze meedoen. Ze moeten voor het begin van het Burgerberaad hun deelname nog bevestigen. Alle anderen die zich hebben aangemeld, hebben bericht gekregen dat ze niet zijn ingeloot. Op 15 april 2023 is de Burgertop.

Wie hebben zich aangemeld?

Onder de aanmeldingen waren inwoners uit alle kernen in de gemeente Sluis. Er zaten mensen van 16 tussen en mensen van boven de 90. Wel waren er soms verschillen. Er waren bijvoorbeeld bijna twee keer zo veel aanmeldingen van mannen als van vrouwen. We zagen ook veel aanmeldingen van mensen met een opleiding aan het HBO of aan de universiteit, en minder aanmeldingen van mensen met een andere opleiding. Natuurlijk waren er veel aanmeldingen uit de grote kernen, maar ook uit sommige kleinere kernen meldden zich meer mensen aan dan je zou verwachten als je kijkt naar het aantal inwoners. Uit een paar middelgrote kernen waren juist bijna geen aanmeldingen.

Meer weten?

We maken binnenkort alle informatie over de loting openbaar, zodat iedereen precies kan zien hoe de loting is gedaan. Je kunt dan ook zien hoe de uiteindelijke verdeling van ingelote inwoners is qua leeftijd, gender, gemeente, enzovoort. Heb je vragen of opmerkingen over de loting, stuur ons dan een berichtje via info@g1000sluis.nl.

Er was een aparte aanmelding voor werkgevers, politici en ambtenaren. Voor deze groepen waren er minder aanmeldingen dan plaatsen, dus daarvoor is niet geloot.